Sprzedaż drzew metodą „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 182, 184, 186, 187, 198 i 199 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ogłasza przetarg nieograniczony na Sprzedaż drzew metodą „na pniu” rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr
182, 184, 186, 187, 198 i 199 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach.

30 września 2019

2 października 2019

8 października 2019

18 października 2019