Sprzedaż drzew metodą „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 145, 182, 184, 186, 187 i 306 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg nieograniczony na Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr 145, 182, 184, 186, 187 i 306 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach.

12 grudnia 2018

23 stycznia 2019