Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ogłasza sprzedaż samochodu ciężarowego JELCZ

Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ogłasza sprzedaż samochodu ciężarowego JELCZ.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów.

Ogłoszenie