Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ogłasza przetarg na sprzedaż myjki

Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ogłasza przetarg na sprzedaż myjki.

ogloszenie