REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZŁOTOWIE ogłasza przetarg na sprzedaż kosiarki

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w:
Rejonie Dróg Wojewódzkich w Złotowie
adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a, telefon: 67/263 34 34
fax: 67/263 56 18, e-mail: rdwzlotow@wzdw.pl

OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: KOSIARKI
Typ: Kosiarka rotacyjna Z-081, Nr fabryczny: 337, Rok produkcji: 1986

Ogłoszeniek

ogłoszenie