REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZŁOTOWIE ogłasza przetarg na sprzedaż drzew „na pniu”

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZŁOTOWIE
77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a,
telefon: (67) 263 34 34 fax: (67) 263 56 18,
e-mail: rdwzlotow@wzdw.pl

OGŁASZA SPRZEDAŻ DRZEW “NA PNIU”
W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 179, 188, 189 i 194
NA TRENIE DZIAŁANIA RDW ZŁOTÓW

Ogłoszenie

SIWSD

Szczegółowy wykaz drzew