REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZŁOTOWIE ogłasza przetarg na sprzedaż drzew

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZŁOTOWIE
77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a,
telefon: (67) 263 34 34 fax: (67) 263 56 18,
e-mail: rdwzlotow@wzdw.pl

OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzew „na pniu”

Ogłoszenie
Ogłoszenie

SPECYFIKACJA
Specyfikacja

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DRZEW
Wykaz drzew