REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZŁOTOWIE ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w:
Rejonie Dróg Wojewódzkich w Złotowie
adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3a, telefon: 67/263 34 34 lub 61/22 58 490
fax: 67/263 56 18, e-mail: rdwzlotow@wzdw.pl

OGŁASZA

Przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż drewna

Ogłoszenie