REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZAMOTUŁACH ogłasza przetarg na sprzedaż drzew

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach
ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły
tel. (61) 292 13 76, fax.(61) 292 16 41
e-mail: rdwszamotuly@wzdw.pl

 

 

OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzew „na pniu”

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie

SIWZ – sprzedaż drzew 2014
Specyfikacja

wzór umowy sprzedaż drzew 2014
Wzór umowy