REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W SZAMOTUŁACH ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach
ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły
tel. (61) 292 13 76, fax.(61) 292 16 41
e-mail: rdwszamotuly@wzdw.pl

 

 

OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 4,37 m3

 

Ogłoszenie przetargu – sprzedaż drewna opałowego 2014
Ogłoszenie