Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego

Ogloszenie o postępowaniu