REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W OSTROWIE WLKP. ogłasza przetarg na sprzedaż drzew “na pniu”

Sprzedaż drzew ,,na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej        nr 438, 442, 443, 444, 445, 449 i 450 RDW w Ostrowie Wlkp.

SIWS drzew na_pniu