REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W Ostrowie Wlkp. ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
prowadzący postępowanie:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Staroprzygodzka 25
tel. 61 22 58 470, fax. 62 73 57 822

Ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzew ,,na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 449 RDW w Ostrowie Wlkp. w ilości 47 szt.

ogloszenie_sprzedaz_drzew_na_pniu

SIWS_drzew_na_pniu