Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza trzecią sprzedaż drzew “na pniu” DW 430

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza trzecią
sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej nr 430

SIWS

UMOWA WZÓR

WYKAZ DRZEW