Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza informację o sprzedaży drzew na pniu rosnących w pasie drogowym

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza informację o sprzedaży 241 szt. drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 308, 310, 311, 430, 431, 432, 434, 436, 437 na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie