Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza sprzedaż 241 szt. drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 308, 310, 311, 430, 431, 432, 434, 436, 437

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY DRZEW „NA PNIU”
SIWS

Wybór najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie