Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza sprzedaż drewna.

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

61-623 Poznań, ul. Wilczak 51

tel. 826-53-92

prowadzący  postępowanie przetargowe:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64-000 KOŚCIAN

tel. 61 22 58 450

OGŁASZA

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż surowca drzewnego

Sprzedaż drewna składowanego na pacu OD Racot i OD Zaniemyśl