Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza sprzedaż drewna opałowego różne gatunki

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza sprzedaż drewna opałowego rózne gatunki w ilości 47,91 m3 składowanego na placu drogowym w Obwodzie drogowym w Racocie ul. Kościuszki 20

ogłoszenie sprzedaży drewna OD Racot