Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż piaskarki

Wielkopolski  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul.Wilczak 51 61-623 Poznań
Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kościanie
adres: 64-000 Kościan,  ul. Gostyńska 38,
telefon: 61/22 58 450 
fax: 65/512 17 84,
e-mail: rdwkoscian@wzdw.pl

OGŁASZA

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: PIASKARKI
Typ: Piaskarka P-1,
Cena wywoławcza:   980,00 zł (brutto)

Ogłoszenie