REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE ogłasza przetarg na sprzedaż drzew

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE
64-000 Kościan, ul. Gostyńska 38,
telefon: (65) 512 17 74 fax: (65) 512 18 71,
e-mail: rdwkoscian@wzdw.pl

OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzew „na pniu”

 

Specyfikacja

SIWS drzewa na pniu

Wykaz drzew

Załączanik nr 2 – Wykaz drzew

Wzór umowy

Wzór umowy