Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż 147 szt. drzew na pniu

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza sprzedaż drzew "na pniu" 147 sz. w ciągu dróg wojewódzkich

 

Ogłoszenie

 

SIWS