Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ogłasza przetarg na sprzedaż surowca drzewnego

Termin składania ofert: 17.04.2018 r.

Miejsce składania ofert: Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie, ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin, sekretariat

Ogłoszenie o przetargu

Oferta cenowa