REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KONINIE ogłasza przetarg na sprzedaż drzew

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KONINIE
ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin
telefon: tel. (63) 242-24-42,  fax (63) 242-24-77

e-mail: rdwkonin@wzdw.pl

OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzew “na pniu”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja

Specyfikacja istotnych warunków sprzedaży drzew