REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KONINIE ogłasza przetarg na sprzedaż drzew “na pniu”

 

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KONINIE
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 122,
telefon: 61 22 58 440 fax: 63 24 22 377,
e-mail: rdwkonin@wzdw.pl

OGŁASZA
Przetarg pisemny na sprzedaż drzew „na pniu”

Siwz