Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

Termin składania ofert 05.05.2016 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie, ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin, sekretariat

Ogłoszenie o przetargu