REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH w KOLE – Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Specyfikacja Istotnych Warunków Sprzedaży Drzew na Pniu

SIWSDNP – specyfikacja

Wykaz drzew

szczegółowy wykaz drzew do przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty