REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOLE ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOLE
62-600 Koło, ul. Toruńska 200,
telefon: (63) 272 02 16 fax: (63) 272 22 94,
e-mail: rdwkolo@wzdw.pl

OGŁASZA

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Lublin II Combi typ 3324  rok produkcji 1997

 

internet Lublin