REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH w KOLE ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ogłasza przetarg nieograniczony na na sprzedaż samochodu marki FSO B06CEJ (Truck 1,6 SPI)

Ogłoszenie

ogłoszenie