REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOLE ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOLE
62-600 Koło, ul. Toruńska 200,
telefon: (63) 272 02 16 fax: (63) 272 22 94,
e-mail: rdwkolo@wzdw.pl

OGŁASZA

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

SIWSDNP – specyfikacja

szczegółowy wykaz drzew