REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIEŹNIE ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie
Al. Reymonta 32, 62- 200 Gniezno
tel. (61) 426 56 23, fax.(61) 426 58 94
e-mail: rdwgniezno@wzdw.pl

 

 

OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzewna opałowego w ilości 51,30 m3

ogłoszenie – drewno
Ogłoszenie