Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż środka trwałego

Ogłoszenie :

Ogłoszenie ciągnik

druk oferty:

druk oferty