Rejon dróg Wojewódzkich w Czarnkowie ogłasza przetarg na Sprzedaż drzew „ na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 123

SIWS

zmiana treści SIWS

Zmiana treści SIWS

poprawiony SIWS na pniu przy DW 123 RDW Czarnków

SIWS na pniu RDW Czarnków 2017 DW 123 poprawione

projekt umowy

projekt umowy sprzedaż drzew na pniu DW 123 RDW Czarnków

wykazy drzew:

Las działki droga Huta – Przesieki tab 24 Las działki droga Huta – Przesieki tab 25 Las działki droga Huta – Przesieki tab 26 Las działki droga Huta – Przesieki tab 27 Las działki droga Huta – Przesieki tab 28 Las działki droga Huta – Przesieki tab 29 Las działki droga Huta – Przesieki tab 30 Las działki droga Huta – Przesieki tab 31 Las działki droga Huta – Przesieki tab 32 Las działki droga Huta – Przesieki tab 33 Las działki droga Huta – Przesieki tab 34

Droga Huta – Kuźnica Żelichowska tab 1 Droga Huta – Kuźnica Żelichowska tab 15 droga Kuźnica Żelichowska – Przesieki tab 16 droga Kuźnica Żelichowska – Przesieki tab 23