REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CZARNKOWIE ogłasza przetarg na sprzedaż drewna

WIELKOPOLSKI  ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w POZNANIU
61-623 Poznań , ul. Wilczak 51
tel. 61 826-53-92
prowadzący postępowanie przetargowe
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH w CZARNKOWIE
Adres: 64-700 Czarnków ul. Gdańska 56, Telefon: (67) 255 28 21
fax  (67) 255 26 47

OGŁASZA
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzewna tartacznego w ilości 43,48m3 i drewna opałowego w ilości 121,42 m3

ogłoszenie

ogłoszenie(1)

druk oferty

druk oferty sprzedaż drewna