REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CZARNKOWIE ogłasza przetarg na sprzedaż barakowozu

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W POZNANIU
REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W CZARNKOWIE
ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
tel. 67 255 28 21 fax. 67 255 26 47

OGŁASZA
Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż środka trwałego niskocennego: Barakowozu
Wymiary zewnętrzne :
długość: 6,0 m
szerokość: 2,45 m
wysokość: 2,0 m

Sprzedaż barakowozu 2014

ogłoszenie