Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ogłasza przetarg na sprzedaż przyczepy specjalnej – myjki przewożnej oraz pługa wirnikowego

Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

– przyczepa specjalna – myjka przewożna – rok produkcji 1985

– pług wirnikowy ZIŁ D 470

Ogłoszenie

Druk_oferty

Ocena_techniczna_przyczepa

Ocena_techniczna_pług