Rejon Dróg w Kościanie ogłasza przetarg na sprzedaż kosiarki KBM-1

Wielkopolski  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul.Wilczak 51 61-623 Poznań
Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kościanie
adres: 64-000 Kościan,  ul. Gostyńska 38,
telefon: 61/22 58 450 
fax: 65/512 17 84,
e-mail: rdwkoscian@wzdw.pl

OGŁASZA

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: KOSIARKI
Typ: Kosiarka KBM-1,             Rok produkcji: 1985
Cena wywoławcza:   1.100,00 zł (brutto)

Ogłoszenie