Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Centrala telefoniczna Panasonic KX-TD 1232

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, rejon dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ogłasza nieograniczony przetarg na sprzedaż Centrali telefonicznej Panasonic KX-TD 1232.

1 marca 2019