Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu ogłasza sprzedaż drzew „na pniu” DW 306

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY DRZEW „NA PNIU”
ROSNĄCYCH W PASIE DRÓG WOJEWÓDZKIEJ NR 306
NA TERENIE DZIAŁANIA RDW NOWY TOMYŚL

Termin składania ofert upływa w dniu 18-04-2016 r. o godz. 09:00

WYKAZ DRZEW

SIWZ