Archiwum zamówień publicznych

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieInformacja o progach
2018-10-082018-12-07 12:00Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. RogalinekWZDW PoznańZamówienie powyżej progów unijnychZobacz szczegóły
2018-11-212018-11-29 12:00Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana w podziale na dwie części: Część I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska. Część II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego w m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z droga krajową nr 22 (Przesieki)WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-11-082018-11-16 10:00Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno- socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. polegająca na poprawie efektywności energetycznej” w systemie zaprojektuj i wybuduj”WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-11-072018-11-15 13:00Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDWWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-11-052018-11-15 12:00Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku od m. Wyrzysk do m. Osiek nad NoteciąWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-242018-11-09 12:00Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko-Czarnków polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa) – odcinek od km 1+466,30 do k 2+044,25WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-232018-11-07 12:00Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku ul. Rolna w m. Wronczyn – ul. Poznańska w m. ModrzeWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-162018-11-06 12:00Zimowe utrzymanie dróg na terenie w okresie sezonu zimowego 2018/2019 na terenie: Część 1 – RDW Złotów Obszar DW 179; część 2- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 1; część 3-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 188 cz. 2; część 4- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 189; część 5-RDW Złotów Obszar nr 1 DW 190; część 6- RDW Złotów Obszar nr 1 DW 242; część 7- RDW Ostrów Wlkp. DW 438; część 8- RDW Ostrów Wlkp. DW 442; część 9-RDW Ostrów Wlkp. DW 443; część 10- RDW Ostrów Wlkp. DW 444; część 11-RDW Ostrów Wlkp. DW 445; część 12-RDW Ostrów Wlkp. DW 447; część 13-RDW Ostrów Wlkp. DW 449; część 14- RDW Ostrów Wlkp. DW 450; część 15-RDW Ostrów Wlkp. 482; część 16-RDW Ostrów Wlkp. DW była DK 11 i 25WZDW PoznańZamówienie powyżej progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-292018-11-06 09:00Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w CzarnkowieRDW CzarnkówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-232018-10-31 10:00Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w SzamotułachRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-182018-10-29 10:00Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w KoleRDW KołoZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-102018-10-26 12:00Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj – Krajewice – etap I od km 0+232,06 do km 1+128,10WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-182018-10-26 09:45Pielęgnacja drzew przydrożnych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.RDW Ostrów Wlkp.Zamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-182018-10-26 08:45Nasadzenia drzew i krzewów na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.RDW Ostrów Wlkp.Zamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-162018-10-24 10:00Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno do siedziby RDW ZłotówRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-122018-10-22 10:00Wykonanie okrzesania drzew rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.RDW KołoZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-032018-10-18 12:00Przebudowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo – etap IWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-082018-10-17 12:00Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w miejscowości NadolnikWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2018-09-102018-10-16 12:00Bezgotówkowy zakup paliw i artykułów pozapaliwowych przy pomocy kart paliwowych do środków transportowo-sprzętowych do WZDW i RDW w latach 2019-2022WZDW PoznańZamówienie powyżej progów unijnychZobacz szczegóły
2018-10-012018-10-16 10:00 Frezowanie nawierzchni na zimno w ciągu dróg wojewódzkich nr 308, 310, 432 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w KościanieRDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły