Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa – Ruszkowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0013/17

Okres realizacji: 2017/2020

Łączna planowana wartość: 12 094 000,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 10 279 900,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 1 814 100,00

 

logo-na-strone-1