Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo – Grzymysławice

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0012/17

Okres realizacji: 2018/2020

Łączna planowana wartość: 22 906 000,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 19 470 100,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 3 435 900,00

 

 

 

logo-na-strone-1