Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0010/17

Okres realizacji: 2017/2020

Łączna planowana wartość: 18 940 000,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 16 099 000,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 2 841 000,00

 

logo-na-strone-1