Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0009/17

Okres realizacji: 2018/2020

Łączna planowana wartość: 17 369 996,07 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 14 764 496,65 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 2 605 499,42

logo-na-strone-1