Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0016/15

Zadanie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji: 2016/2019

Łączna planowana wartość: 19 401 629,04 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie:  16 491 384,67 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  2 910 244,37 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Cony sp. z o. o.

logo na strone