Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0011/17

Zadanie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji: 2017/2019

Łączna planowana wartość: 26 955 269,95 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie:  22 911 979,45 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  4 043 290,50 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: COLAS Polska sp. z o. o.

logo-na-strone-1