Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0015/15

Okres realizacji: 2017/2018

Łączna planowana wartość: 19 092 829,74 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 15 465 674,54 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  3 627 155,20 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Cony sp. z o. o.

logo na strone