Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0002/17

Okres realizacji: 2017/2019

Łączna planowana wartość: 24 905 994,59 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 20 173 408,47 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 4 732 586,12 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Cony sp. z o. o.

logo wrpo