Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0017/15

Zadanie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji: 2016/ 2019

Łączna planowana wartość: 12 819 413,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 10 896 501,05 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  1 922 911,95 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: BBF sp. z o. o.
  • Partner: Safage S. A. S.

logo na strone