Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0001/17

Okres realizacji: 2017/2020

Łączna planowana wartość: 16 410 254,76 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 13 948 716,53 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 2 461 538,23

 

logo wrpo