Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0007/17

Okres realizacji: 2017/2020

Łączna planowana wartość: 23 589 742,28 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 20 051 280,92 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 3 538 461,36

 

logo-na-strone-1